این ماه دوباره انتظار

چطوری نی نی جون.

میدونم اون بالا نشستی درست کنار خدای مهربون ؛اما نمیدونم به اندازه ای که من و بابا و مامان بزرگ و بابابزرگات و همه آدمای دلواپست منتظرتیم تو هم میخوای بیای پیشمون یا نه!!!

خوب منم جای تو بودم دلم نمیخواست بیام تو این دنیای وحشی. منم دلم نمیخواست تو کشوری به دنیا بیام که گذشتش افتخاره، حالش انفجاره و آیندش ...

  اما شاید تو و همبازیهات باید بیاین و فردامون رو مثل کورش کبیر بسازین .

راستی میخوایم یه کاری کنیم که بهش افتخار کنی. میخوایم بازی کورش کبیر رو بسازیم . البته بر مبناش کارتن و عروسکاش هم به بازار میاد . دوست دارم قبل از تموم شدنش پیشم باشی و اونو به تو تقدیم کنم . میبوسمتماچ

/ 0 نظر / 6 بازدید