به دور از ویار

جون دلم . هر لحظه و با هر نفس خدا رو به خاطر داشتنت شکر می کنم و از خدا می خوام به هر کی چشم به راه قشنگ ترین هدیشو بده .

بابایی ، دیروز تمام آشپزخونه رو تمیز کرد و ظرفای ظهر و شب رو شست ؛هنوزم هربار به من میرسه میگه مطمئنی حمالی؟!!! گاهی مهربونه و گاهی بی تفاوت .

 ۵ میلیمتری من هم خودتو تو دل من جا کن و هم سعی کن خوب خودتو تو دل باباییت جا کنی.

گلم ؛ نمیدونم تلقینه یا واقعیه ، من هنوز ویار ندارم اما همش می خوام بخوابم .

به راحتی آشپزی می کنم و هیچ چیزی حالمو به هم نمیزنه ، این نگرانم می کنه ؛ خواهشا خوب رشد کن و از خودت یه نشونه هایی به من نشون بده تا از رشدت خاطر جمع باشم .

خدایا بازم سپاسگزارم

/ 0 نظر / 10 بازدید