گریه نکن

دختر گلم بعضی وقتا که شیکمش سیره وقتی میخوام عوضش کنم آروم میخوابه و منم خیلی زود عوضش میکنم و بعد باهاش بازی میکنم و یا شیرش میدم اما امان از وقتی که گرسنه باشه.........

اون موقع گریه میکنه و دست و پا میزنه و نمیزاره عوضش کنم . کار یه دقیقه ای ده دقیقه طول میکشه بعدم از بس گریه کرده نمیتونه مک بزنه .

یاد خودم می افتم . گریه میکردم و دست و پا میزدم چون خیلی دلم نی نی میخواست و بد تر شد . ...

شاید خدا هم هی میخواست بگه آروم باش تا زود آمادت کنم . گریه نکن

/ 0 نظر / 28 بازدید