یه کادوی خوب تو یه بسته بندی قشنگ

هر روز مثل دیوونه ها به دلم تو آینه از زاویه های مختلف نگاه میکنم . روزی هزار بار دور کمرم رو اندازه میگیرم و وقتی یه سانت اضافه میشه واسه نی نیم شادی میکنم .

نمیدونم اگه راحت به دستش آورده بودم بازم اینقدر از داشتنش لذت میبردم ؟!!!

احساس میکنم خدا تمام مهربونی هاشو نعمتای خوبشو تو قشنگ ترین کاغذ کادو پیچیده و فرستاده تو دلم .قلب تا آخر عمرم و حتی بعد از مرگم از حضورش لذت میبرم و با هر نفس شاکرم.

خدایا دوستایی دارم که منتظرند . میدونم که لطفت بی اندازه است . پس چشم به راهشون نزار.

/ 0 نظر / 9 بازدید