یه پدر خوب

وای خدای من

دیشب که جریانو دارین . نی نی نمیزاشت من هیچی بوخورم . هی میگفت الا و بلا که پیتزا میخوام . بابایی هم بلاخره گفت نمیشه که هیچی نخوری و ساعت ١٢:٣٠ شب رفت دنبال پیتزا . معلومه که تو شهر ما خیلی جا ها بستست.

امروز رفتم و کارت مغازه پیتزایی رو دیدم ، اسمش بود "پیتزا یه پدر خوب".

کلی حال کردم . بابایی خودشم اسمشو ندیده بود . اما جالب بود...

راستی ؛ نی نی جون برنامه فردات چیه ؟ امروز که مامان هرچی خورد ، سیر نشد. آخرم گفتم ، عزیزم چاق میشم ، بعد مجبورم هی بزارمت اینور و اونور و برم باشگاه . اما هنوزم از گشنگی خوابم نمیبره !!! اینا که خوردم کجا رفته؟

                یه بوس ملچ و مولوچی واسه نی نی و یکی هم واسه همه دوست جوناش

/ 0 نظر / 8 بازدید