نی نی گلم دوستت داریم - من و بابا- چرا ناز میکنی

 

امروز رفتم سونو نی نی رشد نکرده بودی. آخه چرا من که همه چی میخورم . دوست دارم . باهات حرف میزنم و کلی منتظرتم.

 ولی سر جات بودی . خدا رو شکر .

من و بابا رو اذیت نکن . ببین بابا به خاطر تو ، ظرفا روهم میشوره . خیلی دوست داریم بیا .

/ 0 نظر / 9 بازدید