بند انگشتی

نی نی رو دیدم . خدایا شکرت

١٩میلیمتر بود و صدای قلبشم شنیدم. البته از سن بارداری ٨ روز عقبه . در واقع خیلی ریز بود. دکتر گفت باید آزمایش ژنتیک بدی . یه سری آزمایش هم نوشت که چون قبلا سقط داشتم گفت انجام بدم.

 خدایا بازم مواظبش باش .

خیلی سپاسگزارم . بوس واسه خدای خوب خودم.

/ 0 نظر / 10 بازدید