دوستم داری

خدایا

هر روز و هر شب ، فقط تو می دونی چی تو دلمه و چه احساسی دارم .

می بینی که خودمو دادم دستت .انگار تو اقیانوس سوار یه تیکه چوبم. یه کاری کن که قبل از اینکه خسته بشم ،به یه صاحلی برسم . الان تشنمه ، گرممه ، تنهام . خوابم میاد . به جز تو کسی رو ندارم . دستمو بگیر.

/ 0 نظر / 12 بازدید