کی؟

الان یه نی نی دارم ، خدا رو شــــــــــــــــــــــکر

آره ، خیلی خوشحالم .

ارزش انتظار و خواستن رو داشت .

اون موقع ها گاهی فکر میکردم نکنه بهش برسم و اونی نباشه که فکرشو میکردم ، البته اونی نیست که فکرشو میکردم ، خیلی بهتره . یه لذت برای زندگی نیست،تمام زندگیه .

این روزا دلم لک زده واسه خوابیدن ، واسه پختن کیک ، واسه بافتنی و خیاطی ، واسه یه خونه تمیز ، واسه اینکه برم بیرون و ول بچرخم و برام زمان اصلا مهم نباشه ... اما مهم نیست . نی نی همه چیز منه .

وقتی شوشو خونه است ، نی نی ما رو شاد میکنه ، ما رو به هم نزدیک میکنه و وقتی خونه نیست ، نی نی کاری میکنه که احساس غم و تنهایی نکنم .

گاهی فکر میکنم اگه میدونستم نی نی حتما میاد ، اگه میدونستم کی میاد ، اونهمه روزایی که وقت آزاد داشتم ،غصه نمیخوردم.

خدایا میدونم که به همه نی نی دوستا نی نی میدی ، اما یه جوری بهشون بگو کی ؟

/ 0 نظر / 21 بازدید