دل نی نی پیتزا می خواد...

نی نی گولو جان ، فدات شم.

امروز از صبح حال مامنت زیاد خوب نبود . در کل تا آخر شب فقط چند تا سیب خوردم. بدجور دلم پیتزا می خواست. اما میگن برات خوب نیست که .

آخرشم بابایی ساعت 1 شب رفت پیتزا گرفت و من فقط تونستم دو تا قاچ بوخورم . وای خودم هم برام عجیبه ، آخه من شیکمو برام خوردن دوتا پیتزا کامل هم کاری نداشت.

خوب حالا هم نمیتونم بخوابم . یه دم گرمه ، یه دم سرده . وای عزیز دلم داری تو دلم چیکار می کنی؟

                                            ماچ آب دار از طرف مامان و بابا که عاشقتن .

/ 0 نظر / 9 بازدید