بابایی مرغ پاک می کند

نی نی گلم

می بینم که بابایی با اینکه میگه تو رو نمیخواد ، خیلی دوستت داره . امروز ٣ تا مرغ گرفته بود . تو هم که قربونت برم اصلا انگشت تو حلق مامان نمیکنی . هرچی به بابایی گفتم بابا خودم پاک میکنم ؛ گفت بگیر بشین مواضب نی نی باش .

نی نی جون تو که تازه از بهشت اومدی ، ممنونم که اینقد قشنگی به زندگیمون آوردی .

از خدا برای همه منتظرا ؛ مخصوصا دوستای نی نی سایتم ،زهرا و رها و یاسمنگولا ،نی نی های سالم و خوب بخواه . خودت هم خوب و سالم باش و سر موقع بیا تو بقل من و بابا ،که بوی بهشت رو ازت حس کنیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید