بارداری شیرین

این روزا خیلی شادم . بارداری حتی سختی هاشم لذت بخشه . خدایا مزشو از هیشکی دریغ نکن .

خدایا به همه زنایی که آرزوی نی نی داشتن رو دارن نی نی های خوب و سالم بده تا مثل من همیشه ازت سپاسگزار باشن .

/ 0 نظر / 7 بازدید