روز 39

امروز داشتم داستان رستم و سهراب رو واسه شوشو میگفتم ، اونجایی که رستم بعد از کشتن سهراب قرار شد سهراب بی جون رو ۴٠ روز سر دست نگه داره و هیچی نگه . اگه این کار رو میکرد ،سهراب زنده میشد .

یه دیوی بود که همه این ۴٠ روز رو مشغول شستن یه پارچه سیاه تو چشمه بود و رستم بلاخره روز ٣٩ بهش گفت سیاه سفید نمیشه  و دیوه گفت مرده هم زنده نمیشه .

خوب رستم تو آخرین روز صبرشو از دست داد . آره خیلی پیش میاد که صبرمون رو زمانی از دست میدیم که یه ریزه با هدف فاصله داریم از دست میدیم . دیوهای دور و ور ما چیا هستن که نمیزارن ما صبور باشیم ؟

/ 0 نظر / 13 بازدید