خدایا پارسال یادته

پارسال ٢٢ همین ماه بود که فهمیدم یه هدیه کوچولو تو دلم دارم . یادته خدا ... یادته با هر نفسم شکرت کردم . احساس میکردم خوشبخت ترین آدم دنیام . مگه اون موقع بهت بی محلی کردم ؟؟؟!!!! مگه شکر نکردم . مگه باهات حرف نمیزدم . مگه التماست نکردم که نی نی مو سالم بدی بقلم؟ مگه نگفتم منو فداش کن .من حتی به همه مقدسات التماس کردم .

خدایا رسمش نبود عیدیمو پس گرفتی...

شیوه چشمت فریب جنگ داشت ......ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

/ 0 نظر / 6 بازدید