خواب های مامان

نی نی گلم

از وقتی قدم رو چشمام گزاشتی ، همش خوابای عجیب می بینم. دیشب خواب می دیدم بقل شوهر عمت بودی . خیلی کوچولو بودی . اندازه یه کف دست شاید . موهاتم کم و صاف بود . هی میخواستن ببرنت حمام ، اما من میگفتم می خوام ببرمت بیرون سرما می خوری . آخرشم دادنت بقلم . وای می ترسیدم بهت دست بزنم . خیلی خوشگل بودی . بازم به خوابم بیا.

عزیز دلم . من واسه شنیدن صدای قلبت تمام لحظه ها دعا می کنم . منتظرما . سالم و تندرست باش و خوب رشد کن.ماچاز طرف مامان و بابا

/ 0 نظر / 8 بازدید