من و عشقم

هر روز که میگذره قد میکشه و بزرگ و بزرگ تر میشه

باورم نمیشه که 3.5 ساله که بقلش میکنم

باورم نمیشه که یه روز عروسکمو بقل میکردم و به خاطر جای خالیش ساعت ها اشک میریختم

باورم نمیشه که به این زودی گذشت و خاطره شد، اون روزای تلخ ، اون روزای زشت ، اون روزای خالی خالی خالی

 

امروز من و عشقم ، دوستم ، همراهم ، دخترم  با پدر عزیز و مهربونش یه خانواده ایم.

خدای مهربون ، این خوشبختی رو برای همه تقدیر کن.

ممنون خدای بخشنده و بخشاینده 

/ 0 نظر / 42 بازدید